Aktuelt:

13.april 2017
Kommende arrangmenter
(Ajourført 13.4.2017):

25. april 2017:
Repræsentantskabsmøde
16. maj 2017:
Besøg hos Grundfos
24. november 2016
Temaaften
Den 23.11.2016 afholdt Vandrådet temaaften over emnerne
Elektroniske vandmålere og
Samarbejde eller sammenlægning
Klik her for at se aftenens indlæg 
26. april 2016
Repræsentantskabsmødet den 19. april 2016
Klik her for at læse dokumenterne fra mødet. 
3. april 2016
Ny aftale om termografering
Der er mere information under fanen leverandøraftaler. Scroll ned til Termografering
Klik her for mere information.

16. november 2015
Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. 
Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Klik her for at se dokumenterne.
 

Syddjurs Vandråd

Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune i alle forhold af fælles interesse.

Vandrådet skal herunder optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

* Vandindvindingsrettigheder,
* Vandforsyningsplaner,
* Kildepladsbeskyttelse,
* Regulativer,
* Vandforsyning i det åbne land,
* Vandanalyser,
* Deltagelse i koordinationsforum etc.

Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing etc.

Formand: Sven Weel Jensen, telefon: 40 15 46 81, Email: info@syddjursvandraad.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net