Leverandøraftaler

Elektroniske målere
 

Samarbejdsaftale med KAMSTRUP
Vandrådet har indgået en samarbejdsaftale med KAMSTRUP om køb af elektroniske vandmålere.
Ideen i aftalen er, at vandrådets medlemmer går sammen om at bestille målere, således at de enkelte vandvrkers bestillinger samles i en pulje med samlet bestilling til sucessiv levering ihenhold til det enkelte vandværks planlægning.
Købsprisen for målerne bliver herefter fastlagt efter den samlede bestilling.

Oplysning om aftalens indhold kan fås hos Vandrådets sekretariat eller hos formanden.

Ledningsregistrering


Samarbejdsaftale med Thvilum
Vandrådet har indgået en fordelagtig aftale med Thvilum om ledningsregistrering.
Aftalen indebærer bl.a. en stor rabat på det årlige abonnement for specielt de mindre vandværker.
Det nærmere indhold af aftalen kan oplyses ved henvendelse til 
THVILUM A/S · RØNHØJVEJ 12 · 8300 ODDER · TLF. 86 54 62 33 · KONTOR@THVILUM.DK. WWW.THVILUM.DK

Bankydelser
 

Samarbejdsaftale med Rønde Sparekasse
Vandrådet har indgået aftale med Rønde Sparekasse om fordelagtige vilkår for indskud og lån.
Klik på nedenstående link for at se aftalen.

Aftale

Leverancer af EL
 

Samarbejdsaftale med NRGI.
Syddjurs Vandråd har indgået aftale med NRGi om leverancer af el til vandrådets medlemmer. Priserne er baseret på markedspriser med nogle fordelagtige betingelser for vandværkerne.
Vi har aftalt en skæringsdato pr. 1. maj 2016, forstået således at alle vandværker, som tilslutter sig aftalen kan købe el på aftalens vilkår til den pris, der gælder på markedet den 1. maj 2016.
Aftalen omfatter følgende valgmuligheder (alle priser er angivet excl. moms):

  1. Køb af EL uden fast aftale, såkaldt Basis-el. Prisen er pr. d.d. 26,5 øre pr. Kwh.
  2. Spot-el med et mindre handelstillæg. Dvs, at der løbende afregnes den til enhver tid gældende spotpris på El-børsen + handelstillægget. Den løbende spotpris på månedsbasis kan findes på dette link: http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/DK/Monthly/?dd=DK1&view=table
  3. Fastprisaftale gældende indtil henholdsvis udgangen af 2017, 2018 eller 2019. Prisen fastlåses pr. 1.5.2016 baseret på prisen på EL-børsen denne dato. Prisen kan svinge op og ned afhængig af udviklingen på El-børsen.

Kontaktperson hos NRGi er:

Lene Damm Pedersen
El Rådgiver
Individuel sparring og rådgivning om el til erhverv
T +45 7929 2914

Lepe@nrgi.dk
  NRGi Infrastruktur   Beskrivelse: NRGi green line  Bjerrevej 139   Beskrivelse: NRGi green line  DK-8700 Horsens
Tel +45 8739 0404   Beskrivelse: NRGi green line  Fax +45 8739 0405
www.nrgi.dk

som kan oplyse de nærmere priser samt abonnements- og leveringsbetingelser.

Når et vandværk ønsker at tilslutte sig aftalen sker dette ved at rette henvendelse til Lene Damm Pedersen.

Vandanalyser
 

Samarbejdsaftale med EUROFINS
Vandrådet har indgået en 4-årig samarbejdsaftale med EUROFINS, som vandrådets medlemmer har mulighed for at tilslutte sig. Samarbejdsaftalen gælder fra 1. september 2013 og løber som nævnt 4 år frem md mulighed for forlængelse i 1 år.
Samarbejdsaftalen giver vandværkerne nogle meget favorable priser på alle prøvetagningsprogrammer, priser som er så fordelagtige, at vi ikke har set andre tilbud, som blot nærmer sig samme niveau.
Samarbejdsaftalen gælder kun for medlemmer af Syddjurs Vandråd
Det er vor opfattelse, at det enkelte vandværk ved tilslutning til aftalen opnåe en besparelse i røvetagningsomkostninger, som i de fleste tilfælde dækker kontingentet til vandrådet.
Aftalens priser oplyses af EUROFINS ved henvendelse Synnøve Enghave på tlf.: 70224266
Vandrådets medlemmer vil blive kontaktet af EUROFINS med henblik på tilslutning til aftalen.
Informationsbrev til vandværkerne

Termografering
 

Vi har indgået aftale om termografering for Vandrådets medlemmer med:
 

BL termografi
Karetmagervej 7A
7000 Fredericia
Tlf.: 76 20 75 15 / 36 16 83 44
Fax.: 76 24 06 08
email: termografi@bl-termografi.dk
www.bl-termografi.dk

Kontaktperson: Brian Sørensen

BL-termografi er certificerede af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (
DBI) og dermed godkendt af TRYG forsikring til at udføre termografering på vandværker, der er forsikret gennem FVD / TRYG.

Den indgåede aftale indeholder en specialpris for Vandrådets medlemmer.
Den er naturligvis frivillig, således det er op til det enkelte vandværk, om man vil benytte sig af aftalen.

BL termografi - Karetmagervej 7 A - DK-7000 Fredericia
Tlf.: +45 76 20 75 15 - Fax: +45 76 24 06 08 - www.bl-termografi.dkBL
3. april 2016

Samarbejdsaftale med BL Termografi.

De fleste vandværker, som er forsikret via Danske Vadværkers aftale med TRYG skal have gennemført termografering i 2016.
Vandrådet har derfor fornyet samarbejdsaftalen om termografering med BL Termografi.

Vandrådets bestyrelse er overbevist om, at vi har forhandlet en rigtig god pris frem for Vandrådets medlemmer. Den meget fordelagtige pris er er lavere end hidtil og baseret på, at BL-Termografi kan samle opgaverne i puljer, så de kan planlægge deres arbejde rationelt.
Aftalen er udsendt fra sekretariatet til vandrådets medlemmer via e-mail. Heraf fremgår prisen for termografering
Bestilling af termografering sker ved direkte henvendelse til BL-Termografi.
 
Prisen kan oplyses ved henvendelse direkte til Brian Sørensen hos BL-Termografi på ovenstående telefonnr. eller ved henvendelse til Vandrådets sekretariat.
 
Formand: Sven Weel Jensen, telefon: 40 15 46 81, Email: formand@syddjursvandraad.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net