Aktuelt:

30. april 2019
29. april 2019
Repræsentantskabsmøde på Rønde Højskole

Se dokumenter her.
22. november 2018
Afholdt arrangement:
Temaaften den 20. november 2018.
Se dokumenter her.

16. november 2015
Fra Syddjurs Kommune har Vandrådet medtaget en skabelon til udarbejdelse af beredskabsplaner. 
Der ud over har vi uploaded Danske Vandværkers vejledning nr. 300 om beredskabsplaner.
Klik her for at se dokumenterne.
 

Syddjurs Vandråd

Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune i alle forhold af fælles interesse.

Vandrådet skal herunder optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

* Vandindvindingsrettigheder,
* Vandforsyningsplaner,
* Kildepladsbeskyttelse,
* Regulativer,
* Vandforsyning i det åbne land,
* Vandanalyser,
* Deltagelse i koordinationsforum etc.

Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing etc.

Formand: Sven Weel Jensen, telefon: 40 15 46 81, Email: formand@syddjursvandraad.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net